Bakalım bu ayki gözdemiz kim ?
 
 
 Ana Sayfa  Üye Girişi  Üye Olun  Bize Sorun  Yardım  Biz Kimiz?
 
 
 Alışveriş  İlan Tahtaları  Kütüphane  Klinik  Eğlence  Forumlar
 Nokkon: Dünyanın En Uygun Maliyetli Araç Takip Sistemi / 0-216-465 0 222 / 0-216-465 0 322
 
       


Hamsi'nin GünlüğüAyın Gözdesi


Köpek IrklarıHangi Köpek?Kedi IrklarıHangi Kedi?Köpek RehberiKedi RehberiKaplumbağa Rehberi
 


Cavalier King Charles ve English Toy Spaniel


Cavalier King Charles Spaniel


English Toy Spaniel
(Namı diğer Prince Charles, Blenheim, King Charles, Ruby)

Bu ay sizlere birbiri ile çok yakın akraba olan bu uzun isimli ve gerçekten gözde olmaya layık sevimli dostlarımızı tanıtacağız.

Tarihçesi

Tarihçeye başlarken, öncelikle, tanıtacağımız köpek cinslerinin adlarında yer alan bazı sözcükler hakkında bilgi vermeyi uygun gördük :

Etimoloji:

Köpeklerle ilgili kısıtlı Türkçe literatürde, pek azı müstesna, köpek cinsleri, genelde, İngilizce olarak yer alıyor. Dünyanın meraklı ülkelerinde "Kennel Clubs" denilen önemli köpek kulüplerinin kabul edip adları ile tescil ettiği yaklaşık 400 adet köpek cinsi mevcut. Biz de bu yazılarımızda köpek cinslerini tanıtırken bu kulüplerin benimsediği İngilizce isimlere sadık kaldık, Türkçe isimlerin bulunduğu hallerde bunları da belirttik.Bahsettiğimiz köpek kulüplerinin en önemlileri şunlardır:

AKC - American Kennel Club,
UKC - United Kennel Club,
FCI - Federation Cinelogique International.

Bu kısa izahattan sonra, başlıkta yer alan bu isimlerin anlamlarını açıklıyalım:

Spaniel: Genellikle, av kuşlarını gizlendikleri yerden ürkütüp havalandırmakta kullanılan çeşitli av köpeklerinin ortak adıdır. Bu köpeklerin büyük bir kısmı aynı zamanda avı düştüğü yerden getirmek için de kullanılır. Bir kısmı suya alışıktır, bazıları ise sırf karada görev yapar. Bu sözcük, Fransızca İspanyol anlamındaki "Espaignol, Espaigneul, Epaigneul" sözcüklerinden İngilizce'ye geçmiştir. "Spaniel"ler, büyük bir olasılıkla, en eski soylarının İspanya kökenli olmaları dolayısıyla bu adı taşımaktadırlar.

Spaniellerin ileride tanışacağımız pek çok türleri vardır ve bütün bu türler, adeta bir soyadı olarak "Spaniel" sözcüğünü kendi tür adlarının sonunda taşırlar. "Spaniel"ler, genelde yumuşak, düz veya dalgalı uzun tüylü, kulakları sarkık köpeklerdir. Renkleri düz kahverengi , kızıl kahverengi - beyaz, veya siyah - beyaz gibi alacalı da olabilir.

Bu ay tanıttığımız iki cins, "Spaniel" gurubuna dahildir. Ancak bunların bir ortak yönleri daha mevcuttur ki bu da her ikisinin de "Toy" kategorisinde olmalarıdır.

Toy: İngilizce'de "oyuncak" anlamına gelmektedir. Bazı ciddi Türkçe kitaplarda da bu kategoriden "Oyuncak Irklar" adı altında bahsedilmektedir. Bunlara halk arasında "süs köpeği" de denilmektedir. Oxford Universal Dictionary, "Toy" sözcüğünün, hayvanlardan, özellikle köpeklerden bahsedilirken, "evde beslenen küçük cins köpekleri" sınıflandırmak maksadıyla kullanıldığını açıklamaktadır.

Cavalier: Tanıttığımız birinci türün adının başındaki bu sözcük, İngiltere'de XVII. yüzyılda, Charles I döneminde meydana gelen Oliver Cromwell ayaklanmasında kralın yanında yer alan atlı şövalyelerin ünvanıdır.

King Charles: Ancak, türe adını veren Charles I olmayıp Charles II dir. Charles II, özel hayatında, neşeli, nüktedan, sanat düşkünü, kolleksiyoncu ve türlü konulara meraklı bir insandı. Değişik köpek türleri beslemek ve yetiştirmek de bu meraklarının arasında idi.

Sözcükleri böylece açıkladıktan sonra, tekrar ırkın tarihçesine dönelim. Gerek "Cavalier King Charles"ın , gerekse "English Toy Spaniel" in tarihleri ortaktır. Her ikisi de genel tasnifte "Toy" kategorisi içinde yer almaktadırlar. Bu cinslerden "Cavalier" olanı daha iri, adının içinde "Toy" sözcüğü bulunan ise daha ufak bir köpektir. Burada şu hususu belirtelim ki, küçük köpeğe verilen adlarda bir karmaşa vardır: Aslında , İngiltere'de küçük olana sadece, "King Charles Spaniel" denirken, "English Toy" adı, bu tür Amerika'ya götürüldükten sonra Amerikalılar tarafından verilmiştir. Bazı çevrelerce, türde meydana gelen ufak tefek farklılaşmaları belirtmek için English Toy'un türevlerine, Prince Charles, Ruby, Blenheim adları da verilmiştir.

Buraya kadarki izahatımızdan görüleceği üzere, her ne kadar kökenleri İspanyol ise de ve isimlerinin içinde"Spaniel" sözcüğünü taşıyorlarsa da dünya literatürü, bunları İngiliz köpeği olarak tanımlamaktadır. Bir takım bilgiler, bu köpeklerin İngiltere'ye ilk defa, Fransa'dan, İskoçya kraliçesi Mary, (Mary Queen of Scots) tarafından getirilmiş olduğuna işaret etmektedir. Bu zarif köpekler, kısa zamanda, İngiltere'de servet sahibi kişilerin gözdesi haline gelmişlerdir, ancak şöhretlerinin zirvesine XVII. yüzyılda, Charles II zamanında ulaşmışlardır.

Kral bu köpeklere o kadar düşkündü ki az zaman sonra onun adı ile anılmaya başladılar. Charles II nin bu köpeklere karşı gösterdiği sevgi ve ilgi o kadar dikkat çekiyordu ki, kral, "köpekler yüzünden devlet işlerini ihmal ediyor" şeklinde tenkitlere uğradı. Kralın ölümünden sonra, bu köpeklerin nesillerinin idamesi ve geliştirilmesi görevini, yine kralın yakınlarından, Marlborough dükü üstlendi.Bu cins köpekler başlangıçta siyah-beyaz alaca renkli idiler, Marlborough dükü bunların kızıl kahverengi-beyaz alaca türlerini yetiştirdi ve bu renkteki türe, kendi çiftliği "Blenheim" in adını verdi. Bugün bu renkteki King Charles Spaniellere "Blenheim" da denilmektedir. İster "cavalier", isterse"toy" boyutunda olsun, bunların, Spaniel cinsi av köpeklerinin uzak doğuya has "toy", kategorisindeki köpekler ile birleşmesinden elde edildiği ve bunun için de muhtemelen "Japonese Chin " ve "Tibetan Spaniel" in kullanılmış olduğu düşünülmektedir.

Karakter Özellikleri

Her iki cins te bir av köpeği türü olan "Spaniel" den geldiği için kanlarındaki av hevesi zaman zaman ortaya çıkar, açık havayı, bahçeyi çok severler; kuşları, sincapları, fareleri kovalamaktan büyük zevk alırlar. Bazen, ölü bir kuş bulup sahiplerine getirdikleri olur. Tabiatı çok sevdikleri için, diğer "toy" köpeklerin aksine evden dışarıya kaçmak temayülü gösterebilirler. Tatlı bakışlı,yumuşak huylu, insanlara ve diğer ev hayvanlarına karşı sevecen davranışlı bir karektere sahiptirler: Bir yere girip saklanma huyları olmamakla beraber, önemsenmedikleri hissine kapıldıklarında, küsüp surat asabilirler.

Bakım

Gerek "Cavalier", gerekse"Toy" türünün hergün biraz harekete ihtiyacı vardır. Tasma ile yürüyüşe çıkartmak, bahçede veya güvenli açık bir sahada koşmalarına müsaade etmek gerekir. Ancak "toy" türünün enerji seviyesi daha düşük ve dolayısile gücü daha az olduğundan egzersizleri daha hafif tutulmalıdır, yine bu türün aşırı sıcağa tahammülü olmadığı unutulmamalıdır. Bu tür köpekler açık havada yaşayamazlar, dolayısıyla devamlı olarak bahçede beslenemezler, muhakkak ev içinde ev halkı ile birlikte hayatı paylaşmaları lazımdır. İpeksi tüyleri muhakkak her gün fırçalanıp taranmalıdır.

Sağlık

Her iki türün sağlıkla ilgili konularına ayrı ayrı değinilmiştir:

Cavalier

 • Endişe verici nitelikte önemli hastalıklar
  • MVI - Mitral Valve Insufficiency - Mitral Kapağı Yetmezliği ( Kalp hastalığı)
   Mitral kapağının dejenerasyonu sonucu,kanın gerisingeri,sol kulakçığa akması ve kalbin büyümesine sebep olması.
  • CHD - Canine Hip Dysplasia - (Kemik hastalığı)
   Kalça kemiğinin anormal gelişmesi sonucu,femür başının pelvik yuvaya rahatça oturmaması.
 • Küçük Sağlık Sorunları
  • Patellar Luxation: ( Dizkapağı Çıkığı ) ( Kemik Hastalığı )
   Diz kapağındaki bir oluk yüzünden, diz kapağının yerine girip çıkması.
  • Entropion: Göz kapağının ,içe doğru ,ters dönmesi ( Göz Rahatsızlığı)
   Gözü tahriş eder.
 • Az Karşılaşılan Rahatsızlıklar
  • Retinal Dysplasia: ( Retinanın anormal gelişmesi ) (Göz Hastalığı )
 • Önerilen Tıbbi Testler: Kalp , kalça , diz ve göz.
 • Yaşam Süresi: 9 - 14 yıl.
 • Doğum: "Cavalier"lerin beş yaşından önce yavru sahibi olmalarına müsaade edilmemelidir.

English Toy Spaniel

 • Endişe Verici Nitelikte Önemli Hastalıklar
  • Patellar Luxation: Diz kapağı çıkığı.
 • Küçük Sağlık Sorunları
  • Erken Yaşta Diş Kaybı.
  • Lazy Tongue : Dilin hiçbir zaman tam olarak ağız içine çekilememesi.
 • Önerilen Tıbbi Testler: Diz
 • Yaşam Süresi . 10 - 12 yıl

Not: Bazı hallerde bu hayvanlarda, alın kemiklerinin tam olarak kenetlenmemesinden mütevellit olarak, kafada yumuşak bir nokta bulunabilmektedir.

Keza, bu cins köpekler anesteziye karşı duyarlıdırlar.

Form ve Fonksiyon

Cavalier King Charles Spaniel

 • Spaniel cinsi sportif köpeklerin genel yapısını haizdir, ancak daha ufak görüntülüdürler. Kemik yapıları daha ince, endamları yüksek olmaktan ziyade uzun, nazik asil duruşludurlar.
 • Yürüyüş ve koşuşları zarif ve serbest, ileriye doğru güzel atılımlar yapan bir şekildedir.
 • Tüyleri ipek gibi yumuşak, orta uzunlukta, hafifçe dalgalıdır. Ayaklardaki uzunca tüyler cinsin özelliğini teşkil eder. Bakışları nazik, tatlı ve insanın içini eritici nitelıktedir.
 • Yüz yapısına gelince, ağız - burun çıkıntısı (muzzle) mütenasip uzunluktadır. Bu konuda zaman içinde meydana gelen bir değişikliğe değinmek gerekmektedir: Başlangıçta bu köpeklerin ağız-burun yapısı uzundu, daha sonraları kısa burunlu köpekler tercih edilmeye başlandı. Ancak günün birinde zengin bir Amerikalı, Roswell Eldridge, İngiltere'ye geldi ve köpeğin ilk yapısına uygun olarak, uzun burunlu spaniel yetiştirene büyük bir mükafat vermeyi vaadetti ve sonuçta uzun burunlılar, tekrar kısa burunlulardan daha popüler olmaya başladı.
 • Cavalier' nin gözleri iri ve yuvarlaktır, kulakları uzun ve sarkıktır. Sırtı, boylu boyunca yerden muntazaman aynı yüksekliktedir. Kuyruğu uzun ve bol tüylü olup köpek hareket ederken zarif bir şekilde salınır.
 • Postunun renklerine göre isimlendirildiği olur: Ruby (düz kızıl -kahverengi), Blenheim (Kahverengi-Beyaz alaca), ayrıca siyah-beyaz alaca ve üç renkli türleri vardır.

English Toy Spaniel

Cavalier cinsine nazaran daha ufak boyuttadır. Daha basık burunlu, geniş köşeli çeneli, alt dişleri çıkıntılı, iri parlak gözlü, kafatasının üst kısmı kubbeli, burunla alnın birleştiği nokta girintilidir. Kafası iri, tüylü ve tombul görüntülüdür. Kulakları uzun sarkık ve bol tüylüdür. Diğer vasıfları Cavalier ile aynıdır.

Özet: Aynı kökenden gelmiş olan bu iki cinsin benzer ve farklı hususları ve fonksiyonel durum ve becerileri aşağıda mukayeseli olarak özetlenmiştir:

 

  Cavalier Toy
Enerji Seviyesi

qqq

q
Eksersiz ihtiyacı

qqq

q
Oyunculuk

qqqq

qqq
Sevgi - Sıcaklık

qqqqq

qq
Diğer Köpeklerle Anlaşma

q

qqqq
Diğer Hayvanlarla Anlaşma

qqqq

qqqq
Yabancılarla Anlaşma

qqqqq

qq
Eğitime Yatkınlık

qqqq

qqq
Bekçilik Becerisi

qqq

qqqq
Koruma Becerisi

q

q
Taranma İhtiyacı

qqq

qqq
Soğuğa Karşı Toleransı

qqq

qqq
Sıcağa Karşı Toleransı

qq

q
Ağırlık  6.5-9 Kg 4-7 Kg
Yükseklik 30-32 cm 25-28 cm

Cavalier King Charles Spaniel ve English Toy Spaniel türleri Sizin İçin Doğru Bir Seçim midir ?

Her iki tür de ideal ev köpekleridir. Ev halkının bütün fertlerine ayırım yapmaksızın sevgi gösterirler. Çocuklarla koşup oynarken büyük sabır gösterirler, onlarla top oynarlar. Bebek arabalarında oyuncak bebekler gibi gezdirilmeye rıza gösterirler. Evin annesini, mutfakta yemek pişirirken seyreder, ona refakat ederler; baba ile beraber, televizyon başında futbol maçı izlerler. Her iki cins de kelimenin tam anlamı ile sevmek ve sevilmek için yaratılmışlardır. Eski devirlerden beri bu köpekler, kucak ve ayak köpekleri olarak tanınırlar. (Lap Dog - Foot Dog). Çok eskilerde kendilerinden sahiplerinin kucaklarını ve ayaklarını, adeta bir buyot veya sıcak su şişesi gibi, ısıtmaları beklenirdi.

Özellikle, English Toy Spaniel'ler, sahiplerinin kucağında, başaşağı yatıp uyumayı pek severler. Bu köpekleri sevenler, bu pozisyonun , bu köpeklerin en önemli marifeti olduğunu, şaka yollu söylerler. Bir başka nükte de, çok eski dönemlerde, bu köpeklerin insanlarla bu derecede kucak kucağa yaşamasının, sahiplerini pirelerden kurtarmak görevini yüklenmiş olmaları şeklinde tefsir edilmesi ile ilgilidir.

Derleyen
Süreyya Somer

Kaynaklar
Encyclopedia of Dog Breeds - D. Caroline Colie, Ph.D.
The Perfect Match - A Dog Buyer's Guide, Chris Walkowitz
The Love of Dogs - Wendy Boorer
Ana Britannica
Oxford Universal Dictionary
Köpek , Maksut Eren

 Önceki Gözdemiz || Sonraki Gözdemiz 

 

   
Pet.gen.tr evcil hayvan satışı yapmadığı gibi, üyeleri arasında ücret karşılığı hayvan değişimine de karşıdır.
  E-Posta :: pet@pet.gen.tr / IP Adresiniz: 54.166.247.229
   
 
Google
 
Web www.pet.gen.tr